Ainetunnistus Euroopassa

Ainetunnistustoimintaa on toteutettu eri maissa hieman eri tavoin. Joissain maissa näytteet analysoidaan paikan päällä klubeilla ja festareilla, joissain maissa ainetunnistus toimii erillisissä asiointipisteissä. Joissain maissa hyödynnetään molempia lähestymistapoja. Palvelua on yhdistetty valvottuihin käyttötiloihin ja muutamassa maassa näytteet on mahdollista lähettää postitse. Eroja on mm. käytetyissä analyysimenetelmissä ja siten myös tuloksen tarkkuudessa ja nopeudessa.  

Muunto-hanke kävi paikan päällä tutustumassa Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Ison-Britannian, Itävallan, Portugalin ja Slovenian toimijoihin. Eri maiden malleihin voi tutustua myös englanniksi Global review of drug checking services operating in 2017 -palvelukyselytutkimuksen julkaisusta.

Ainetunnistustoimintaa on ainakin seuraavissa Euroopan maissa:

Alankomaat
Belgia
Espanja
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Luxemburg
Portugal
Puola
Ranska
Slovenia
Sveitsi
Tanska
Unkari

T.E.D.I - Trans-European Drug Information –verkosto

TEDI-verkosto on eurooppalaisten ainetunnistustoimijoiden verkosto. Verkosto muun muassa ylläpitää tietokantaa, jonka avulla seurataan huumetilanteen muutoksia Euroopassa. Seurantajärjestelmä tuottaa arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan edistää terveyttä ja vähentää huumehaittoja. TEDI-verkosto on osa NEW Net -verkostoa (Nightlife Empowerment & Well-being Network). NEW Net kokoaa yhteen toimijoita, joiden tavoitteena on yöelämän hyvinvoinnin parantaminen. 

TEDI-verkosto tekee myös yhteistyötä Euroopan huumeseurantakeskus EMCDDA:n kanssa. EMCDDA tukee TEDI-verkoston yhteistietokannan uusimista ja TEDI-verkosto tekee tietokantaan kuuluvien maiden tuloksista trendiraportteja. Näitä tietoja EMCDDA hyödyntää vuosittaisessa Euroopan huumausaineraportissa.

TEDI-verkosto syntyi alun perin vuosina 2011-2013 toimineen EU-hankkeen (NEWIP) kautta. EU-hankkeen tuloksena syntyi mm. seuraavia oppaita:

Lisätietoja

Drug testing in Europe: monitoring results of the Trans European Drug Information (TEDI) project
Tässä tutkimuksessa vertailtiin eri Euroopan maiden analyysituloksia vuosilta 2008-2013.

Drug checking as a harm reduction tool for recreational drug users: opportunities and challenges
Tässä ajankohtaiskatsauksessa käydään läpi ainetunnistustoiminnan syntyhistoriaa, alueellista vaihtelua, laillisia haasteita, vastauksia esitettyyn kritiikkiin sekä tulevaisuuden kehittämistarpeita.

Inventory of on-site pill-testing interventions in the EU
Vuonna 2001 tehty aiempi EU-hanke, jossa tarkasteltiin silloisia käynnissä ja suunniteilla olevia ainetunnistuspalveluita.

Drug-Checking Services: Improving Public Health and Safety
Tallenne YK:n huumausainetoimikunnan vuosittaisen kokouksen ainetunnistusta käsittelevästä sivutapahtumasta vuodelta 2017.