Ainetunnistus Espanjassa

Muunto-hanke kävi marraskuussa 2016 tutustumassa Espanjan Energy Controliin ja paikalliseen käyttäjähuoneeseen Barcelonassa.

Energy Control on Asociación Bienestar y Desarrollo (hyvinvointi ja kehitys) -järjestön vuonna 1997 aloittama satunnaiskäyttäjien haittojen vähentämiseen tähtäävä hanke. Ainetunnistustoiminta alkoi festivaaleilla vuonna 1999, asiointipisteissä vuonna 2000 ja kansainvälisesti internetin välityksellä vuonna 2014.

Satunnaiskäyttäjät eivät yleensä koe olevansa avun tarpeessa, joten heillä ei ole syytä hakeutua perinteisten päihdepalveluiden piiriin. Energy Controlin tarjoama ainetunnistus toimii keinona saavuttaa tämä käyttäjäryhmä. Näin tarjoutuu mahdollisuus keskustella käyttäjien kanssa heidän käyttötavoistaan ja heitä askarruttavista asioista. Toimipisteillä asioivia käyttäjiä opitaan tuntemaan paremmin, mikä mahdollistaa pidempijänteisen työskentelyn. Ainetunnistuksesta ei peritä maksua.

Energy Control on vuosien saatossa saavuttanut käyttäjien luottamuksen ja vastanotetut näytemäärät ovat kasvaneet. Vuonna 2010 näytteitä oli 1681 kappaletta ja vuonna 2016 näytemäärät olivat kasvaneet 4072 kappaleeseen.

Suurin osa vuoden aikana tutkituista näytteistä tulee asiointipisteiden kautta. Asiointipisteitä on Barcelonassa, Madridissa, Andalusiassa ja Mallorcalla. Maanantaina jätetystä näytteestä tuloksen saa yleensä loppuviikosta. Käynnin yhteydessä asiakkaan kanssa keskustellaan käyttötavoista, haittavaikutuksista, elämänhallinnasta jne. Poikkeuksellisen vaarallisista eristä ilmoitetaan Energy Controlin kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Festivaaleilla analyysi tehdään vaatimattomammilla metodeilla. Tulos ei ole yhtä tarkka, mutta tulee noin tunnissa. Kohtaaminen on lyhyempi, jolloin keskitytään välittömimpään haittojen vähentämiseen. Festivaaliympäristössä tavoitetaan myös keskimäärin nuorempia käyttäjiä kuin asiointipisteellä.

Espanjassa lisäksi Baskimaan itsehallintoalueella toimivat Ai Laket!! ja Hegoak -järjestöt tekevät pienimuotoisempaa ainetunnistusta.

Seuraava video kuvaa käyttäjien kohtaamista yöelämässä:

Ainetunnistus ei ole Espanjassa virallisesti laitonta eikä laillista, mutta poliisin myönteinen suhtautuminen ja lain suopea tulkinta mahdollistaa toiminnan. Tekniseltä puolelta yhteistyö Maailman Antidopingtoimisto WADA:n akkreditoiman virallisen dopinglaboratorion Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques kanssa mahdollisti laboratorioanalyysien aloittamisen. Vaikka Energy Controlin haittoja vähentävä tavoite poikkeaa valtion tavoitteesta vähentää käyttöä ja aineiden saatavuutta, valtio on tunnustanut Energy Controlon toimintatavan hyväksi toimintatavaksi haittoja vähentävään päihdetyöhön. Toiminta on saanut myös European Drug Prevention Prize -tunnustuksen vuonna 2010. Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) saa rahoituksensa Katalonian valtiolta ja sen toimikenttään kuuluvat mm. huumausaineet, lapset ja nuoret, naiset, HIV ja sosiaalipalvelut.

Barcelonalainen käyttäjähuone CAS Baluard kuuluu myös ABD -järjestön alaisuuteen ja he toimittavat näytteitä Energy Controlin toimistolle maanantaisin. Heidän toimittamissa näytteissä ei ensisijaisesti ole kyse haittojen ennalta ehkäisystä, vaan joku on tyypillisesti jo käyttänyt ainetta ja siitä on seurannut poikkeuksellinen reaktio, minkä takia aine halutaan analysoida.

Seuraava video kuvaa käyttäjähuonetoiminnan periaatteita:

Kansainvälinen analyysipalvelu

Energy Control laajensi analyysipalvelu toimintaansa maaliskuusta 2014 aloittamalla salatun verkon huumekauppojen käyttäjille suunnatun kansainvälisen analyysipalvelun. Muualla kuin Espanjassa asuvat voivat lähettää näytteitä analysoitavaksi korvausta vastaan. Aluksi hinta oli 50 € / näyte, mutta nykyään se on 60 -120 € / näyte riippuen mitä tutkitaan ja kuinka tarkasti. Näyte rekisteröidään netin kautta, maksetaan, lähetetään Energy Controlin laboratorioon ja tulokset tulevat muutamassa viikossa yleensä sähköpostilla. Tuloksiin liitetään tuloksien pohjalta muovattuja yleisluontoisia ehdotuksia haittojen vähentämisestä. Kansainvälisen toiminnan aloittaessaan Energy Control alkoi myös seurata suurimpia salatun verkon kauppapaikkoja, ettei heidän analyysituloksiaan käytetä niissä myynnin edistämiseen.

Kansainväliseen palveluun on tullut näytteitä myös Suomesta, mutta kohonnut hinta on saattanut alkaa rajoittamaan näytteiden määrää:

2014 vuonna näytteitä 129 kpl, joista Suomesta 4 kpl
2015 vuonna näytteitä 649 kpl, joista Suomesta 31 kpl
2016 vuonna näytteitä 1104 kpl, joista Suomesta 42 kpl
2017 vuonna näytteitä 1447 kpl, joista Suomesta 37 kpl
2018 vuonna näytteitä oli 1136 kpl, joista Suomesta 35 kpl
2019 vuonna näytteitä oli 1171 kpl, joista Suomesta 22 kpl
Vuonna 2018 Suomesta oli eniten näytteitä väestömäärään suhteutettuna.
(Henkilökohtainen tiedonanto: Mireia Ventura)

Tutkimus

Ainetunnistuksen avulla saadaan sekä kyselytietoa käyttäjiltä että analyysitietoa markkinoilla liikkuvista aineista. Energy Control on hyödyntänyt näitä tietoja erilaisissa tutkimuksissa.

Tutkimuksissaan Energy Control on mm. tunnistanut kryptomarkkinoilla myytävän heroiinia, jossa oli myös okfentaniilia. Kauppapaikkojen käyttäjät syyttivät kahta myyjää Energy Controlin tulosteiden perusteella ja nämä myyjät saivat porttikiellon kahdelle tutkimuksen teon aikaan isoimmalle kauppapaikalle.

Toisessa tutkimuksessa vertailtiin vuosina 2000-2014 analysoituja ekstaasitabletteja (odotettu vaikuttava aine MDMA) ja kristallimuotoisia MDMA-näytteitä. Näissä näytteissä kristallimuotoinen MDMA oli harvemmin jatkettu muilla aineilla. Jatkeaineiden lukumäärä oli isompi tableteissa kuin kristalleissa, mutta kristalleissa havaittiin useampia erilaisia jatkeaineiden yhdistelmiä. Joitain jatkeaineita havaittiin lähes yksinomaan kristallimuotoisissa näytteissä. MDMA-pitoisuus kristallimuodossa pysyi tasaisena, mutta tablettimuodossa pitoisuus kasvoi huomattavasti vuodesta 2010 lähtien.

Energy Control on myös aiemmin tutkinut mm. perinteisten huumeiden jatkamista muuntohuumeilla ja lääkeaineilla. Tarkastelussa oli vuosina 2009-2012 vastaanotetut näytteet. Näistä näytteistä havaittiin 69 erilaista aineyhdistelmää.

Lisää Energy Controlin tutkimusjulkaisuja on löydettävissä kansainvälisen palvelun sivuilla.

Lisätietoja

Energy Control National Drug Testing Service Report 2015
Energy Controlin kansallisen palvelun tuloksia vuodelta 2015

Energy Control International
Energy Controlin kansainvälisen ainetunnistuspalvelun kotisivut.