Huumepolitiikka

Huumeiden käyttö, hallussapito, valmistaminen, kauppa ja salakuljetus ovat Suomessa laittomia ja rangaistavia. Vaikka Suomen huumepolitiikka noudattaa kokonaiskieltopolitiikkaa, kulkee sen rinnalla haittojen vähentämisen politiikka. Tästä syystä suomalaista huumepolitiikkaa kutsutaan kahden raiteen politiikaksi. 

1990-luvun loppuun saakka Suomen huumepolitiikka noudatti länsimaista mallia, joka perustui lähes täysin rajoittavaan kokonaiskieltopolitiikkaan. Kokonaiskieltopolitiikka perustuu oletukseen, että käytön laittomuus ylläpitää huumeidenvastaisia asenteita sekä vähentää huumeiden tarjontaa ja käyttöä. Haittoja vähentävä politiikka on kansanterveydellisesti painottunut lähestymistapa. 

Suomen huumepolitiikan tavoitteena on huumeiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen niin, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Suomen huumepolitiikka perustuu kansainvälisiin huumausainesopimuksiin, kansalliseen lainsäädäntöön sekä huumausainepoliittisiin asiakirjoihin. 

Huumepolitiikan koordinaatiovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä

Lue lisää:

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016-2019

EU:n huumausainestrategia 2013-2020