Näkökulmia

Haittojen vähentämistä voidaan katsoa kolmesta näkökulmasta. Kansanterveydellinen näkökulma painottaa neulojen ja ruiskujen vaihtoa sekä korvaushoitoa hakien oikeutuksensa hiv:n ja C-hepatiitin leviämisen ehkäisystä. 

Huumeidenkäyttäjien näkökulma painottaa sosiaalisen avun saamista ja käyttäjien identiteetin muokkaamista positiivisempaan suuntaan. Globaali oikeusnäkökulma vastustaa huumeiden ja huumeiden käytön kriminalisointia painottaen huumeidenkäyttäjien ihmisoikeuksia.

Suomessa haittojen vähentäminen perustuu vahvasti kansanterveydelliseen näkökulmaan. Maailmanlaajuisesti haittojen vähentämistä voidaan hahmottaa seuraavien kysymysten kautta:

  • Millaisia riskejä ja haittoja huumeiden käyttöön liittyy?
  • Mikä riskit aiheuttaa?
  • Mitä riskien ja haittojen vähentämiseksi voidaan tehdä?