Toimenpiteet

Matalan kynnyksen palvelut, neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmat, terveysneuvontapisteet ja opioidikorvaushoito ovat haittojen vähentämistä käytännössä.

Käytännön toimilla pyritään huumeiden käytöstä johtuvien kielteisten seurausten pitämiseen mahdollisimman vähäisinä sekä huumeiden käyttäjän itsensä että hänen lähiympäristönsä kannalta. Välillisesti käytännön toimet hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään tartuntatauteja, infektioita, huumekuolemia ja rikollisuutta.