Hoidon jälkeen

Hoidon jälkeen C-hepatiitti on mitä todennäköisimmin saatu hävitettyä elimistöstäsi ja sen aiheuttama maksasi vaurioituminen on pysähtynyt. Mikäli sinulla on ollut ennen hoidon aloittamista muutoksia maksassa, voi maksasi jossain määrin toipua ja C-hepatiitin aiheuttamat haitalliset muutokset alkavat parantua.

Lääkehoidon päätyttyä sinulta otetaan kontrollilaboratoriokokeet, joilla varmistetaan paraneminen. Lähes kaikki hoidon läpikäyneet paranevat.

Onnistuneesti hoidettu tai spontaanisti parantunut C-hepatiitti ei estä taudin saamista uudelleen. Vasta-aineet säilyvät aina positiivisina, joten mahdollinen uusi infektio voidaan jatkossa todeta vain nukleiinihappotestillä (HCVNh0). Uusi tartunta voi olla samaa tai eri genotyyppiä kuin aiempi. Uuden tartunnan vaikutukset elimistössäsi voivat olla täysin erilaiset. Hoidon jälkeen uudelta C-hepatiittitartunnalta suojautuminen on erittäin tärkeää.

C-hepatiitille ei tule immuuniksi. C-hepatiittiin ei ole rokotetta. Vältä saamasta uutta tartuntaa.