Ainetunnistus Italiassa

Ainetunnistus aloitettiin Italiassa virallisesti vuonna 2015. Tuolloin käynnistyi Euroopan komission rahoittama B.A.O.N.P.S -projekti (Be Aware On night Pleasure Safety), jonka tavoitteena oli vastata erityisesti uusien psykoaktiivisten aineiden (NPS, ns. “muuntohuumeet”) yleistymisen asettamiin haasteisiin. Tätä ennen ainetunnistusta oli tehty pienimuotoisesti ja vapaaehtoisvoimin bileiden ja festivaalien yhteydessä. Käytetyt menetelmät perustuivat lähinnä värireagenssitesteihin.  

Edelliset yritykset saada virallinen ainetunnistus Italiaan ovat kaatuneet lainsäädäntöön. Euroopan komission rahoitus ja laaja yhteistyö eri sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välillä kuitenkin mahdollistivat palvelun laajamittaisemman kokeilun. Keskeisessä asemassa on ollut myös raman-spektroskopiaan perustuva laitteisto.  

Raman-laite mahdollistaa sen, ettei työntekijän tarvitse ottaa huumausaineita haltuun. Aineita voidaan analysoida esimerkiksi muovipussin läpi. Näin vältetään myös käsittelyluvan tarve.

Laitteella kuluu noin viisi minuuttia aineen analysoimiseen. Tänä aikana työntekijä käy keskustelua näytteen tuoneen henkilön kanssa tämän käyttötavoista. Kun tulos on valmis, keskustelua jatketaan tulosten pohjalta. Mikäli laite ei tunnista näytettä, voidaan aine lähettää edelleen laboratorioon analysoitavaksi. 

Raman-spektroskopian hyvinä puolina pidetään sen nopeutta ja helppoutta. Laite ei kuitenkaan ole kovin herkkä: pienet (alle 5-10 %) ainemäärät saattavat jäädä tunnistamatta.

Projektin aikana BAONPS osallistui Italiassa yhteensä 33 tapahtumaan. Näytteitä kerättiin 474 ja lopullinen tulos saatiin 344 näytteestä. Testausta tehtiin paikan päällä yökerhoissa, festareilla ja musiikkitapahtumissa. 

BAONPS-projekti päättyi vuoden 2017 lopussa ja työtä jatkaa Neutravel project.

 

Sivun tiedot perustuvat: 

Lisätietoja

BAONPS - Italian Drug Checking Results
BAONPS-hankkeen Italian tuloksia