Kauanko alpratsolaami näkyy huumeseuloissa?

VinkkiJanne
1.4.2019

Kauanko alpratsolaami näkyy huumeseuloissa?

Käypä hoito -suosituksesta löytyy THL:n oikeustoksikologiayksikön laboratoriopäällikön tekemä taulukko suuntaa-antavista aikarajoista. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=6AC3318C74E59AE4119E7AA0A81AEDCD?id=nix00462

Siellä todetaan, että alpratsolaami näkyisi pikatestillä tai muulla immunologisella testillä 2-7 vuorokautta. Tämä tietysti vaatii sen, että käytössä on sellainen pikatesti, joka tunnistaa alpratsolaamin.

Kysyttävää päihteiden käytöstä tai riskien ja haittojen vähentämisestä? Ota yhteyttä verkkoterveysneuvontaan.