Kokaiinin ja alkoholin yhteiskäyttö.

VinkkiJuho
18.7.2018

Kuinka paljon haitallisempaa kokaiini on alkoholin kanssa?

Kun ihmisellä on sekä kokaiinia että alkoholia veressään, maksa alkaa metaboloida kokaetyleeniä, joka on kokaiinia huomattavasti haitallisempaa sydämelle, maksalle ja aivoille. Joidenkin tutkimusten mukaan kokaetyleenin on todettu nostavan kuoleman riskiä 18-25 kertaa kokaiinia suuremmaksi.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J069v16n03_08