Mikä on genotyyppi?

VinkkiJuho
24.5.2019

Mikä on genotyyppi?

 C-hepatiittiviruksesta on olemassa geneettisesti hieman erilaisia versioita, joita kutsutaan genotyypeiksi. Tähän mennessä genotyypeistä on tunnistettu 8 eri päätyyppiä ja 89 alatyyppiä(1). Suomessa yleisin genotyyppi on 3 ja vielä tarkemmin alatyyppi 3a(2). Eri genotyyppejä hoidetaan eri lääkkeillä, mutta osa lääkkeistä on ns. pangenotyyppisiä eli ne tehoavat useaan eri genotyyppiin. Huomionarvoista on se, että ihminen voi saada samanaikaisesti tartunnan useasta eri genotyypistä. Tällöin puhutaan päällekkäistartunnasta. Eli vaikka kahdella henkilöllä olisi molemmilla todettu C-hepatiitti-infektio, heidän ei silti kannata jakaa välineitä keskenään, koska he voivat edelleen tartuttaa toisiinsa C-hepatiittiviruksen eri genotyypin. Uusi tartunta saattaa olla vaikeampihoitoinen ja maksaa pahemmin vaurioittava kuin vanha.

1. https://talk.ictvonline.org/ictv_wikis/flaviviridae/w/sg_flavi/634/table-1---confirmed-hcv-genotypes-subtypes-may-2019
2. http://www.julkari.fi/handle/10024/125343 (sivu55)

Kysyttävää päihteiden käytöstä tai riskien ja haittojen vähentämisestä? Ota yhteyttä verkkoterveysneuvontaan.