Materiaalipankki

Esitteitä

A-klinikkasäätiön ja yhteistyökumppaneiden tuottamia esitteitä. Materiaalipankin esitteet ovat vapaasti tulostettavissa.

Julkaisuja

Terveysneuvontaan, haittojen vähentämiseen, päihderiippuvuuteen, tartuntatauteihin ja etsivään työhön liittyviä julkaisuja.