Julkaisuja

Terveysneuvonta ja haittojen vähentäminen

Ainetunnistuksen aika: Päihdetyön täydentäminen drug checking -menetelmällä (2019)

Huumehaittojen vähentäminen -video (2019)

Terveysneuvontapisteiden palvelukysely 2017 (2018)

Haittoja vähentävän työn opas (2017)

Sumuisten sielujen hyvinvointi - Terveysneuvontapisteiden asiakkaiden hyvinvointi ja palvelujärjestelmään kiinnittyminen (2017)

Preventing opioid overdose deaths with take-home naloxone (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2016)

The internet and drug markets, CHAPTER 7: The emergence of deep web marketplaces: a health perspective (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2016)

Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina 2014 (2015)

Hoitajien kohtaamat eettiset ongelmat suonensisäisten huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteessä (2012)

Linkki-Projekti: Huumehaittojen vähentäminen vertaisryhmätoimintana Helsingin terveysneuvontapiste Vinkissä vuosina 2004-2008 (2008)

Luottamus ja vapaaehtoisuus terveysneuvontapistetoiminnan onnistumisen edellytyksinä. Poikkitieteellinen arviointitutkimus ruiskuhuumeiden käyttäjien terveysneuvonnan vaikuttavuudesta tartuntatautien ehkäisyssä ja torjunnassa. (2008)

Investigation into the effectiveness of filters used to prepare injections made with Subutex tablets.  Scott J., Department of Pharmacy & Pharmacology. University of Bath. 2002.

Terveysneuvontapiste Vinkki - Loppuraportti terveysneuvontakokeilun toiminnasta 4.4 - 31.12.1997 (1998)

Global State of Harm Reduction Reports (Harm Reduction International)

 

Päihderiippuvuus

Opioidikorvaushoidon käytännön opas

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä sekä perustelumuistio (2008)

Retkahduksen ehkäisyn käsikirja (2008)

Bentsodiatsepiinit – vaikutukset – vieroitus. Tietoa ja ohjeita ongelmakäyttäjille, vieroitusta toivoville ja heitä tukeville (Järvenpään sosiaalisairaala 2006)

 

Tartuntataudit

C-hepatiitin hoitopolku : Maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019)

Tartuntatautien esiintyvyys Suomessa -raportit (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

C-hepatiitin hoito osana päihdepalveluja: Pilottiprojekti Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdekeskuksessa vol.1 & vol.2 (Helsingin kaupunki 2018)

Suomen hiv-strategia 2018-2020 : Ehkäise, testaa, hoida (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017)

Suomen C-hepatiittistrategia 2017–2019 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016)

Hepatiitti C -virusinfektioiden seuranta Suomessa vuosina 1995-2013 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014)

Country mission Finland: HIV, sexually transmitted infections and hepatitis B and C (European Centre for Disease Prevention and Control, 2012)

 

Etsivä työ

Etsivä tartuntatautityö - Street-hankkeen Katuraportti 2017

Etsivä tartuntatautityö - Street-hankkeen Katuraportti 2016

Etsivä työ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa (2010)
Outreach Work among marginalised populations in Europe

 

Katso myös A-klinikkasäätiön julkaisuluettelo