Julkaisuja

A-klinikkasäätiön julkaisuja:

Ainetunnistuksen aika: Päihdetyön täydentäminen drug checking -menetelmällä (2019)

Terveysneuvontapisteiden palvelukysely 2017 (2018)

Haittoja vähentävän työn opas (2017)

Etsivä tartuntatautityö - Street-hankkeen Katuraportti 2017

Etsivä tartuntatautityö - Street-hankkeen Katuraportti 2016

Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina 2014 (2015)

Päihdetyön vertaistoiminnan opas (2014)

Etsivä työ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa (2010)
Outreach Work among marginalised populations in Europe

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa (2009)

Retkahduksen ehkäisyn käsikirja (2008)

Linkki-Projekti: Huumehaittojen vähentäminen vertaisryhmätoimintana Helsingin terveysneuvontapiste Vinkissä vuosina 2004-2008 (2008)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja:

C-hepatiitin hoitopolku : Maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon (2019)

Huumehaittojen vähentäminen -video (2019)

Päihdetilastollinen vuosikirja (2019)

Päihdehuollon huumeasiakkaat (2018)

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja (2018)

Tartuntatautien esiintyvyys Suomessa -raportit (2019)

Huumetilanne Suomessa 2014 (2015)

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa (2010)

Muita julkaisuja:

C-hepatiitin hoito osana päihdepalveluja: Pilottiprojekti Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdekeskuksessa vol.1 & vol.2 (Helsingin kaupunki 2018)

Opioidikorvaushoidon käytännön opas

World Drug Report 2019 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019)

World Drug Report 2018 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018)

Euroopan huumeraportti 2019 (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019)

Euroopan huumeraportti 2018 (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2018)

The Global State of Harm Reduction (Harm Reduction International, 2018)

Suomen C-hepatiittistrategia 2017–2019 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016)

Preventing opioid overdose deaths with take-home naloxone (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2016)

Country mission Finland: HIV, sexually transmitted infections and hepatitis B and C (European Centre for Disease Prevention and Control, 2012)