Tutkimuksia

2017

Sumuisten sielujen hyvinvointi - Terveysneuvontapisteiden asiakkaiden hyvinvointi ja palvelujärjestelmään kiinnittyminen. 

2016

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon toteutuksen mallintaminen Lahden A-klinikalla ja Lahden korvaushoitoklinikalla 

Riskinotto, hallinta ja käyttäjäidentiteetit huumeiden sekakäytössä. Analyysi sekakäyttöepisodeista.

2015

Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua. Sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana.

Entiset ja nykyiset huumeidenkäyttäjät kansalaistoimijoina. Osis-hankkeen vertaisten ja Käyttäjäyhdistys Suomen Lumme ry:n aktiivien kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

2014

Kyselytutkimus A-klinikkasäätiön Pirkanmaan palvelualueen terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaiden hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä 

2013

Oheiskäyttö opioidikorvaushoidossa 

Terveysneuvontapiste Portin asiakkaat Kuopiossa. Suonensisäisten huumeiden käyttäjien hyvinvointi sekä palveluiden ja tulonsiirtojen käyttö.

2012

Hoitajien kohtaamat eettiset ongelmat suonensisäisten huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteessä

2010

Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa 2012

2009

Huumeriippuvuudesta toipuminen Nimettömien Narkomaanien toveriseurassa

2008

Luottamus ja vapaaehtoisuus terveysneuvontapistetoiminnan onnistumisen edellytyksinä. Poikkitieteellinen arviointitutkimus ruiskuhuumeiden käyttäjien terveysneuvonnan vaikuttavuudesta tartuntatautien ehkäisyssä ja torjunnassa.

2002

Investigation into the effectiveness of filters used to prepare injections made with Subutex tablets.  Scott J., Department of Pharmacy & Pharmacology. University of Bath. 2002.