Ainetunnistus: ehkäisevää ja haittoja vähentävää päihdetyötä

Huumeen koostumusta on usein mahdotonta tietää varmasti. Aineita esimerkiksi jatketaan erilaisilla yhdisteillä, joista osa voi olla käyttäjälle hengenvaarallisia. Myös vaikuttavan aineen pitoisuudessa voi olla suurta vaihtelua, mikä lisää yliannostuksen riskiä. 

A-klinikkasäätiö edistää ainetunnistuksen käyttöönottoa Suomessa. Päihdepalveluihin integroidun ainetunnistuksen avulla olisi mahdollista: 

  • vähentää huumeiden käyttöön liittyviä haittoja ja riskejä; 

  • luoda kontakti huumeita käyttäviin ihmisiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa; 

  • saada terveysviranomaisille tietoa poikkeuksellisen vaarallisen erän tai uuden aineen saapumisesta markkinoille, mahdollisesti jo ennen kuin ainetta jää takavarikkoon

Haittojen ja riskien vähentäminen 

Ainetunnistus ei poista kaikkia päihteiden käyttöön liittyviä riskejä. Yhdistettynä luottamukselliseen vuoropuheluun ja haittoja vähentävän tiedon jakamiseen se voi kuitenkin vähentää niitä. Ainetunnistustoiminnalla on todettu olevan vaikutusta ihmisten käyttöpäätöksiin: jos tulos on odotusten vastainen, ihmiset tyypillisesti kertovat käyttävänsä pienempiä määriä tai jättävänsä aineen kokonaan käyttämättä. 

Ainetunnistustoiminnassa ei kuitenkaan ole kyse pelkästä analyysituloksista, vaan niiden yhdistämisestä muuhun päihdetyöhön. Tyypillisesti tulosten kertomisen yhteydessä käydään terveysneuvontakeskustelua näytteen tuoneen henkilön kanssa. Tässä yhteydessä myös jaetaan analyysitulosten mukaan räätälöityä tietoa käyttöön liittyvistä riskeistä.  

Toisinaan käy ilmi huoli siitä, että ainetunnistus lisäisi huumeiden käyttöä ja kokeilua. Ainetunnistustoiminnan ei kuitenkaan ole huomattu johtavan käytön lisääntymiseen niissä maissa, joissa tällainen palvelu on ollut pidempään. 

Varhainen puuttuminen 

Suurin osa huumeita käyttävistä ihmisistä käyttää aineita kokeiluluontoisesti ja satunnaisesti. Tästä huolimatta Suomessa ei ole satunnaiskäyttäjille suunnattuja päihdepalveluja. Muiden maiden esimerkkien pohjalta on selvää, että ainetunnistuksella voidaan tavoittaa erityisesti tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä, jotka eivät muuten käytä päihdepalveluita. Mahdollisuus anonyymiin, luottamukselliseen ja moralisoimattomaan keskusteluun voi saada käyttäjän pohtimaan käyttötapojaan ja niiden riskialttiutta.

Huumemarkkinoiden seuranta 

Ainetunnistuksen avulla voitaisiin saada arvokasta tietoa Suomessa liikkuvista aineista. Tällä hetkellä ajankohtaista tietoa huumetilanteesta saadaan lähinnä tullin ja poliisin takavarikkotilastoista sekä jätevesitutkimuksista. Jos näytteitä saataisiin suoraan käyttäjiltä, tämä nopeuttaisi esimerkiksi uusien aineiden ja erityisen vaarallisten erien tunnistamista. Mitä nopeammin uusia aineita ja poikkeuksellisen vaarallisia eriä tunnistetaan, sitä paremmin niiden aiheuttamiin haittoihin voidaan vastata.