Miten C-hepatiitti todetaan?

C-hepatiitti todetaan verikokeella. Verestä etsitään viruksen vasta-aineita (HCVAb), jotka näkyvät veressä 10 viikon kuluttua tartunnasta. Jos veressä on vasta-aineita (HCVAb positiivinen), tutkittava on saanut C-hepatiittitartunnan jossain elämänsä vaiheessa. Vasta-ainetesti ei kuitenkaan kerro sitä, onko henkilö parantunut taudista vai ei, sillä vasta-aineet näkyvät laboratoriokokeissa myös parantumisen jälkeen.

Kun vasta-ainetesti on positiivinen, tarvitaan jatkotutkimuksia. Tällöin on tutkittava, onko virus jäänyt elimistöön vai parantunut itsestään. Tämän tutkitaan etsimällä verestä viruksen perimää eli RNA:ta niin kutsutulla nukleiinihappotestillä eli PCR-testillä (HCVNh0 tai HCVNh).

Jos nukleiinihappotesti on positiivinen (HCVNh0 positiivinen), kertoo se siitä, että virus on aktiivinen ja lisääntyy maksassa. Tällöin C-hepatiitti-infektio on kroonistunut ja tartunnan saanut tarvitsee hoitoa. Negatiivinen nukleiinihappotesti kertoo parantumisesta, jolloin hoitoa ei tarvita.

Jos on joskus sairastanut C-hepatiitin ja parantunut siitä, mahdollinen uusi tartunta voidaan todeta vain nukleiinihappotestillä.

C-hepatiitin varhainen toteaminen on tärkeää sekä seurantaan ja hoitoon pääsemiseksi että uusien tartuntojen ehkäisemiseksi. Jos epäilee tartuntaa, on parempi käydä verikokeissa kuin elää epätietoisuudessa. Jos käyttää huumeita pistämällä, C-hepatiittitestissä on hyvä käydä puolen vuoden välein.

Vasta-aineet kehittyvät hitaasti ja näkyvät veressä yleensä 10 viikon – 4 kuukauden kuluttua altistuksesta. Negatiivinen vasta-ainetulos puolen vuoden kuluttua altistuksesta yleensä sulkee pois infektion, jos sen jälkeen ei ole tullut uutta altistusta.

Laboratoriotesteihin hakeudutaan omalle terveysasemalle. Vasta-ainetestejä otetaan myös esimerkiksi neulanvaihtopisteissä. Positiivisen tuloksen jälkeen tarkemmat tutkimukset ja hoitosuunnitelma tehdään esimerkiksi omalla terveysasemalla. Positiivinen vasta-ainetestin tulos pitäisi varmistaa nukleiinihappotestillä, johon lähetteen saa esimerkiksi terveysasemalta.

Vasta-ainetesti (S-HCV-Ab) kertoo onko virus joskus käynyt elimistössäsi. PCR-testi (S-HCV-Nh) kertoo oletko parantunut vai jäänyt viruksen kantajaksi.