Ainetunnistus Ranskassa

Ranskassa ennaltaehkäisevää ja haittoja vähentävää työtä tekevät järjestöt olivat aloittaneet jo vuonna 1997 ainetunnistuksen bileympäristössä. Vasta-argumenteiksi esitettiin, että analyysien pitäisi olla laboratoriotasoisia ja käyttäjien olisi hyvä saada tietoa aineista myös ravepiirien ulkopuolelta. Ranskan kansallinen huumausaineiden seurantakeskus OFDT käynnisti vuonna 1999 laajan huumetrendejä seuraavan järjestelmän osana valtion laajempaa huumausaineiden vastaista ohjelmaa. Tähän järjestelmään sisällytettiin huumausainenäytteitä seuraava The French National Identification System for Drugs and Other Substances (SINTES).

SINTES kerää tietoa synteettisten huumeiden sisällöstä sekä uusista ja vaarallisista aineista. Tietoa kerätään lainvalvontaviranomaisten tekemistä takavarikoista ja sosiaalityöntekijöiden kenttätyössä keräämistä näytteistä. Kenttätyöntekijöihin kuuluu erityisesti näytteiden keräämiseen koulutettuja ja rekisteröityjä henkilöitä mm. kaduille jalkautuvia sosiaalityöntekijöitä, yöelämässä toimivia järjestöjä ja tapahtumajärjestäjiä, opiskelijoita ja terveysneuvontapisteiden työntekijöitä. Kerääjille annetaan koulutuksen jälkeen puoli vuotta voimassa oleva lupakortti näytteiden keräämiseen. Näytteitä kerätään mm. musiikkitapahtumissa, asunnoissa, vallatuissa taloissa ja kaduilla. Näytteen keräämisen yhteydessä käyttäjä osallistuu lyhyeeseen kyselyyn. Vuonna 2004 kerääjiä oli noin 60 kpl ja heidän toimialueensa kattoi noin puolet Ranskan pinta-alasta. Näytteet lähetetään analysoitavaksi yhteen viidestä laboratoriosta, joista kolme on sairaaloissa ja kaksi lainvalvontaviranomaisen toiminnassa.

Terveysalan asiantuntioilla on pääsy kaikkeen SINTES:in keräämään tietoon ja järjestelmän avulla voidaan tehdä nopeasti laajoja varoituskampanjoita. Jos tapaukseen liittyy esim. vakavampi terveyshaitta, myös käyttäjä voi saada tietoa tuloksista. Tutkijat pitävät todennäköisenä, että kansallinen seurantajärjestelmä ja järjestöjen jakama tieto markkinoilla liikkuvista aineista on voinut enenevässä määrin vähentää vaarallisten erien ilmenemistä laittomilla markkinoilla.

Sivun tiedot perustuvat tutkimusartikkeliin:
Monitoring ecstasy content in France: results from the National Surveillance System 1999-2004. Substance use & misuse 2007;42(10):1567-78. Isabelle Giraudon & Pierre-Yves Bello. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17918027

Lisätietoja

Système d'identification des substances SINTES
Ranskan huumeseurantakeskuksen tietoja SINTES:istä ranskaksi.

SINTES National Detection System of Drugs and Toxic Substances
Ranskan huumeseurantakeskuksen tietoja SINTES:istä englanniksi.