Ainetunnistus Sloveniassa

Muunto-hanke kävi huhtikuussa 2018 tutustumassa Slovenian DrogArtiin ja Stigmaan.

DrogArt on vuonna 1999 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka tekee haittoja vähentävää päihdetyötä Ljubljanassa. Vuonna 2006 kansalaisjärjestöt DrogArt ja Stigma liittyivät Slovenian varhaisen varoituksen järjestelmään (EWS), mikä mahdollisti heille huumausainenäytteiden vastaanottamisen ja lähettämisen kansalliseen oikeustoksikologian laboratorioon ja näin ainetunnistuksen tarjoaminen voitiin aloittaa. Asiointi on ilmaista ja anonyymiä. DrogArt toimii bilekulttuurin kentällä ja Stigma tarjoaa palveluita suonensisäisesti huumeita käyttäville henkilöille. DrogArtin asiointipisteeseen voi viedä näytteitä kaikkina arkipäivinä, minkä lisäksi he myyvät värireagenssipakkauksia kotikäyttöön.

Vuosina 2015-2016 I-SEE -hanke laajensi ainetunnistusta muualle Sloveniaan ja nykyään asiointipisteitä on kymmenen ympäri maata. Uudet asiointipisteet toimivat pääsääntöisesti suonensisäisesti huumeita käyttäville suunnatuissa palveluissa.

Asiointipisteissä käyttäjä täyttää lyhyen kyselyn tuomastaan näytteestä sekä omista käyttötavoistaan ja haittojen vähentämisen keinoista. Näytettä analysoidaan värireagensseilla ja henkilön kanssa käydään motivoivaa haastattelua haittojen vähentämisestä ja riskien tunnistamisesta. Jos henkilö kertoo aineella olleen odottamattomia vaikutuksia tai värireagenssien tulos ei vastaa odotettua, näyte lähetetään laboratorioon. Tuloksien saaminen kesti aiemmin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen mutta vuoden 2018 helmikuussa analyysit siirtyivät oikeustoksikologian laboratoriosta elintarvike- ja ympäristölaboratorioon ja tulosten saamisen viive lyheni yhteen viikkoon. Laboratoriotuloksista käy ilmi ainoastaan mitä aineita näytteissä oli, mutta ei eri aineiden määriä tai pitoisuuksia. Tulos annetaan palvelun käyttäjälle joko kasvokkain, sähköpostitse tai puhelimitse. Kaikki tulokset raportoidaan Slovenian kansalliselle huumeseurantakeskukselle ja lisäksi poikkeuksellisen vaarallisista eristä tiedotetaan laajemmin.

Näytteiden toimittaminen laboratorioon oli aiemmin järjestetty niin, että poliisi kävi sovitusti hakemassa näytteet takavarikkoon ja toimitti ne laboratorioon. Laboratorio toimitti tulokset poliisille, joka toimitti ne näytteiden keräyspisteille. Mm. tästä järjestelystä johtuen ainetunnistusta ei ollut aiemmin mahdollista tehdä bileympäristössä. Vuonna 2017 laintulkintaa tarkistettiin ja todettiin, että poliisikontaktia ei tarvita näytteiden käsittelyyn ja kuljettamiseen, koska oikein toteutettuna analyysipalvelu ei ole ristiriidassa Slovenian huumausainelain kanssa, jonka tarkoitus on turvata väestön terveyttä.

Sloveniassa onkin alkanut uusi Terveysministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoitus on ottaa käyttöön liikkuva ainetunnistus, lyhentää tulosten odotusaikaa ja saada laadullisten analyysitulosten lisäksi myös määrällisiä tuloksia aineiden pitoisuuksista.

DrogArt teki kyselytutkimuksen vuodenvaihteessa 2016-2017 arvioidakseen I-SEE hankkeen laajemman ainetunnistuksen toteutumista käyttäjien näkökulmasta. Kyselytutkimukseen osallistui 102 seitsemästä matalan kynnyksen toimipaikoista tavoitettua (pääsääntöisesti opioidien) riskikäyttäjää ja 554 internetin kautta tavoitettua juhlimisen yhteydessä huumausaineita käyttävää. Matalan kynnyksen toimipaikoista tavoitetuista henkilöistä 41 % kertoi käyttävänsä huumausaineita päivittäin ja 69.9 % kertoi käyttävänsä huumausaineita suonensisäisesti. Internetin kautta tavoitetuista henkilöistä 6.6 % kertoi käyttävänsä huumausaineita päivittäin. Molemmat ryhmät pitivät ainetunnistusta ja sen ohessa annettua terveysneuvontaa tärkeänä tekijänä riskien vähentämisessä. Molemmat ryhmät pitivät liian pitkiä tulosten odotusaikoja ja pelkoa anonymiteetin menettämisestä palvelun epävetoavina puolina.

Tiedot perustuvat linkattuihin kirjallisiin lähteisiin ja DrogArtin Simona Šabićin henkilökohtaiseen tiedonantoon.