Ainetunnistus Sveitsissä

Kansalaisjärjestö Eve&Rave aloitti Sveitsissä ensimmäiset ainetunnistuskokeilut tanssiklubeilla 1990-luvun alussa. Valtion tukema ainetunnistustoiminta alkoi liikkuvana yksikkönä Bernin kantonissa vuonna 1998. Liikkuvia yksiköitä perustivat myös Zürichin kaupungin Streetwork vuonna 2001 ja Basel-Stadtin ja Basel-Landschaftin kantoneissa muut toimijat vuonna 2014. Pysyvässä terveysneuvontapisteessä toiminta alkoi Zürichissä vuonna 2006 nimellä Drug Information Centre (DIZ) ja Bernissä vuonna 2014. Toimintaan tarvitaan virallinen kiellettyjen aineiden käsittelylupa.

Liikkuvat yksiköt kiertävät festivaaleilla ja klubeilla. Näytteitä saa tuoda analysoitavaksi maksutta. Analyysi kestää n. 20 minuuttia ja tällä välin henkilökunta keskustelee asiakkaan kanssa tämän huumausaineiden käytöstä. Asiakas voi myös täyttää vapaaehtoisen ja nimettömän kyselyn, jolla saadaan tarkempaa seurantatietoa huumetrendeistä. Analyysitulos kerrotaan asiakkaalle suullisesti ja tuloksen perusteella annetaan yleisluontoisia neuvoja haittojen vähentämiseksi.

Pysyvissä terveysneuvontapisteissä menetelmä on muuten samanlainen, mutta tulosten saaminen kestää useamman päivän ja tulokset kerrotaan seuraavalla asiointikerralla, puhelimessa tai sähköpostin välityksellä. Näytteenjätön ja tuloksen saamisen välillä olevan ajan katsotaan syventävän tuloksen saamisen yhteydessä käytävää keskustelua, koska henkilöllä on ollut useita päiviä aikaa pohtia näytteenjätön yhteydessä käytyä keskustelua. Bernissä ja Zürichissä on havaittu, että asiakkaat ovat nykyään paremmin tietoisia huumeiden käytön riskeistä, verrattuna vuosituhannen vaihteeseen, jolloin palvelut aloittivat toimintansa. Toistuvasti vierailevia asiakkaita ei velvoiteta joka kerta käymään keskusteluja uudestaan. Tarpeen vaatiessa asiakas ohjataan hakemaan apua ongelmia vastaavista palveluista.

Seuraavalla videolla haastatellaan sveitsiläisiä ja iso-britannialaisia asiantuntijoita ja kuvataan ainetunnistustoimintaa asiointipisteessä:

Vuonna 2015 näytteitä vastaanotettiin yhteensä 2242 kpl, joista 1379 sisälsi odottamattomia aineita tai jotka olivat tavanomaista vahvempia. Tällaisten näytteiden osuus on lisääntynyt aiempaan verrattuna. Eniten palveluihin tuotiin kokaiini-, amfetamiini- ja ekstaasi-näytteitä.

Palvelua käyttävät asiakkaat ovat olleet iältään 15-71 vuotiaita, mutta suurin osa on 18-30-vuotiaita. Liikkuvien yksiköiden asiakkaat ovat keskimäärin 27-vuotiaita ja asiointipisteiden asiakkaat keskimäärin 29-vuotiaita. Noin viidenneksellä asiakkaista on korkeakoulututkinto. 150 asiakasta ohjattiin hakemaan hoidollista apua keskusteluissa ilmitulleiden ongelmien takia vuonna 2015. Asiointipisteissä käy myös käyttävien henkilöiden läheisiä.

Sivun tiedot perustuvat:

Lisätietoja

Standards Drug Checking: Counselling Module
Ainetunnistuksen yhteydessä tehtävän terveysneuvonnan standardit Sveitsissä

Factsheet “Drug Checking”
Tiedote Sveitsin ainetunnistuspalveluista.

Drug Checking is an important and useful harm reduction measure
Infolehtinen Sveitsin ainetunnistuspalveluista.