Terveyden edistäminen

Huumeiden käyttöön liittyy useita eri sairauksia, jotka vaihtelevat käytetystä aineesta ja käyttötavasta riippuen. Pistoskäyttö on muita käyttötapoja haitallisempi. Osa sairauksista paranee käytön loputtua. Osa kroonistuu.

Huumeiden pistoskäyttöön voidaan liittää ainakin seuraavat tartunta- ja infektiotaudit:

 • Hiv
 • A-, B- ja C-hepatiitti
 • Tuberkuloosi
 • Ihon ja pehmytkudosten infektiot
 • MRSA
 • Sydänpussin tulehdus
 • Nekrotisoiva faskiitti
 • Vaikea verenmyrkytys
 • Klamydia, kuppa ja tippuri
 • Keuhokuume, kurkkumätä ja influenssat
 • Haavabotulismi
 • Jäykkäkouristus
 • HTLV eli T-soluleukemia-virus

Huumeiden käyttöön liitetään myös kirjo erilaisia psyykkisiä oireita, joista keskeisimmät ovat seuraavat:

 • Sekavuus, aistiharhat, harhaluulot ja vainoharhaisuus
 • Paniikki-, pelko- ja ahdistustilat
 • Masentuneisuus ja äkilliset mielialan vaihtelut
 • Heikentynyt keskittymiskyky
 • Muistihäiriöt
 • Dysforia