Buprenorfiini

Suomessa yleisin päihtymystarkoituksessa käytetty opioidi on buprenorfiini, joka on sekä kipu-, vieroitus- ja korvaushoitolääke.