Korvaushoito

Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettua lääkkeellistä hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita.

Korvaushoidon tavoitteena on joko kuntoutuminen ja päihteettömyys tai haittojen vähentyminen ja elämänlaadun parantuminen.

Korvaushoito voidaan aloittaa niille opioideista riippuvaisille henkilöille, jotka eivät ole vieroittautuneet. Korvaushoitolääkitys estää vieroituoireiden syntymisen ja ylläpitää toimintakykyä. Yleisesti korvaushoidosta käytetään termejä kuntouttava tai haittoja vähentävä.

Haittoja vähentävä korvaushoito on tarkoitettu niille henkilöille, joita ei saada kokonaan lopettamaan huumeiden käyttöä, mutta joiden kohdalla korvaushoidon avulla voidaan ehkäistä tartuntatauteja sekä muita terveyshaittoja ja parantaa elämänlaatua. Haittoja vähentävä korvaushoito voi valmentaa vaativampaan kuntouttavaan hoitoon.

Korvaushoidon tavoite selvitetään hoitoa aloitettaessa. Tavoitetta tarkistetaan määräajoin. Vuonna 2011 korvaushoitoa sai noin 2500 opioidiriippuvaista henkilöä.

Suomessa korvaushoidon järjestämistä säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus.