Tavoitteet ja vaikuttavuus

Korvaushoidon tavoitteet määritellään hoitoa aloitettaessa ja niitä tarkistetaan säännöllisesti. Haittoja vähentävän korvaushoidon tavoitteet ovat seuraavat:

  • pistämisen loppuminen niin, että riski infektioille pienenee
  • somaattisen hoidon turvaaminen
  • hoitoon ja säännöllisiin käynteihin motivoituminen
  • huumeiden käytön väheneminen
  • elämänhallinnan lisääntyminen

Lääkkeellisen korvaushoidon ja kuntoutuksen yhdistämisen on tutkimuksin todettu parantavan elämänlaatua, toiminta-, työ- ja opiskelukykyä sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Korvaushoito vähentää laittomien opioidien ja muiden päihteiden käyttöä, kuolleisuutta, veren välityksellä tarttuvia tauteja ja rikollisuutta.

Korvaushoito vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia haittakustannuksia vankeinhoidon, poliisin, oikeuslaitoksen ja vakuutustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. 

Korvaushoidolla on vaikuttavuutta myös raskaana olevien opioidiriippuvaisten hoitomuotona. Hoito mahdollistaa raskaana olevien terveyden kohentumisen, psyykkisen voinnin vahvistumisen ja vanhemmuuteen tukemisen.

Raskauden aikana korvaushoidossa olevat ovat usein motivoituneita pyrkimään päihteettömään elämään ja sitoutuvat hyvin hoitoon syntymättömän lapsensa hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hoidon yhtenä tärkeimmistä vaikuttavuuden mittareista voidaan katsoa olevan vastasyntyneen huostaanoton välttäminen ja kotiutuminen biologisen vanhemman luo.