Huumehaitta-hanke

Vinkki.infoa ylläpitää A-klinikkasäätiön Huumehaitta-hanke sosiaali- ja terveysministeriön tuella. 

Huumehaitta-hankkeen päämääränä on tartuntatautien (C-hepatiitti ja hiv) leviämisen ehkäisy huumeita pistämällä käyttävillä henkilöillä. 

Hanke tukee ja kouluttaa haittoja vähentävässä päihdetyössä toimivia ammattihenkilöitä tartuntatautien leviämisen ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä, kerää ja välittää tietoa huumeiden käyttöön liittyvien terveyshaittojen vähentämisestä sekä kehittää terveysneuvontapisteiden laatua yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Hanke järjestää vuosittaiset Terveysneuvontapäivät ja ylläpitää Vinkki.infon lisäksi C-hepatiitin tietosivustoa www.seonveressa.fi

Hanke saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien valvonnan määrärahoista.

Huumehaitta-hankkeen löydät myös Facebookista

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Mervi Holm
Puh. 050 3400 642
mervi.holm@a-klinikka.fi